Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1320 (2012-2013)
Innlevert: 14.05.2013
Sendt: 15.05.2013
Besvart: 24.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange som har fått unntak fra delingsforbudet i jordloven fordelt pr. år, samt grunnlag for dispensasjon og dispensasjonens varighet, siden regjeringen Stoltenberg II tiltrådte høsten 2005?

Begrunnelse

Lov 12.mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) har en egen bestemmelse om deling i § 12. Hovedregelen her er delingsforbud av jordbrukseiendom.
Imidlertid har undertegnede fått tilbakemeldinger om at praksis vedrørende håndheving av delingsforbudet varierer sterkt ute i kommunene.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format