Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1397 (2012-2013)
Innlevert: 31.05.2013
Sendt: 03.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ser statsråden for seg at Regjeringen vil finansiere et nytt Veksthus på Tøyen og bidra økonomisk til områdesatsningen på Tøyen, slik Oslo bystyre inviterer til?

Begrunnelse

Denne uken ble det kjent at det er oppnådd flertall i Oslo bystyre for et nytt Munch-museum i Bjørvika. Partiene som utgjør flertallet har samtidig inngått en avtale som blant annet innebærer et områdeløft for Tøyen som finansieres med 25 millioner kroner hvert år fra kommunen. Bystyret vil invitere staten til å bidra med et tilsvarende beløp, slik staten og kommunen tidligere har samarbeidet om Oslo-sørsatsningen og Groruddalssatsningen. Pengene skal gå til å bedre levekårene i bydelen og forvaltes av de lokalt folkevalgte i samarbeid med frivillige organisasjoner. Som en del av samme avtale vil flertallet vedta å etablere et Vitensenter i forbindelse med det planlagte Veksthuset på Tøyen. Kommunen stiller med tomt til Vitensenteret, men finansieringen av Veksthuset er en statlig oppgave som følge av ansvaret staten har for høyere utdanning. Universitetet offentliggjorde nylig at de vil utlyse en ny arkitektkonkurranse for et billigere bygg, fordi det 15 år etter den forrige konkurransen ikke er bevilget penger til å realisere det etterlengtede prosjektet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det ble gjennomført en arkitektkonkurranse for et veksthus på Tøyen i 1998.
Kunnskapsdepartementet har etter dette arbeidet sammen med Universitetet i Oslo og Statsbygg for å få realisert et nytt utstillingsveksthus på Tøyen. Etter et omfattende og grundig arbeid har Statsbygg ferdigstilt et forprosjekt med tilhørende kostnadsramme som er godkjent av Finansdepartementet i august 2012.
Universitetet i Oslo har nå likevel funnet at en ikke ønsker det eksisterende forprosjektet realisert. Dette er meddelt i et brev fra universitetet datert 24. mai 2013, hvor Kunnskapsdepartementet blir bedt om at arbeidet med det godkjente prosjektet blir avsluttet. Universitetet ønsker samtidig at det blir satt i gang en ny arkitektkonkurranse som legger nye botanikkfaglige og miljømessige krav til grunn.
Fra departementets side har vi gjennom hele prosjekteringsfasen hatt som ambisjon å få til en realisering av et utstillingsveksthus som kan imøtekomme universitetets behov. Når universitetet nå har endret standpunkt til det foreliggende forprosjektet, må jeg selvsagt ha respekt for det.
Jeg vil umiddelbart be Universitetet i Oslo om en grundig faglig begrunnelse for deres henvendelse. Deretter vil jeg så raskt som mulig sørge for at regjeringen får et grunnlag for å ta en beslutning om hvorvidt det skal utlyses en ny arkitektkonkurranse eller om det foreliggende prosjektet skal realiseres.
Oslo kommune har nå omfattende planer for å utvikle Tøyenområdet. Veksthuset på Tøyen vil forsterke denne satsingen og være et viktig bidrag. Den videre prosess i saken vil ikke dreie seg om hvorvidt det skal bygges et veksthus på Tøyen, men om hvilket konsept som skal velges.