Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1485 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:1421 (2012-2013). Svaret tåkelegger problemstillingen ved selektivt vise til at statlig bidrag eksl. kompensasjon for ØKT merverdiavgift utgjør 1 milliard kroner. Statsråden velger ikke å nevne hva som er total kompensasjon for mva. i prosjektet. Statsråden slår fast at statens bidrag er 2450 mill. kr.
Kan statsråden i klartekst slå fast hva som er statens totale merverdiavgiftinntekt i prosjektet, slik at man får klarhet i hva som er statens netto bidrag?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Som opplyst i mitt svar på spørsmål nr. 1421, er det statlige bidraget til prosjektet E39 Rogfast om lag 1 mrd. kr ekskl. kompensasjon for økt merverdiavgift. Dersom det ikke hadde vært vilje til å prioritere statlige midler til E39 Rogfast, ville realisering av prosjektet krevd en tilsvarende økning av bompengebidraget. Hvis en større statlig andel i prosjektet hadde blitt prioritert, ville staten fått inntekter fra merverdiavgift gjennom bilistenes alternative bruk av pengene.
Det er for øvrig ikke riktig når det sies at det i spørsmål nr. 1421 slås fast at statens bidrag er 2450 mill. Det sies:

"Følgelig stemmer det at samlet statlig bidrag til prosjektet er på 2,7 mrd. kr.".