Skriftlig spørsmål fra Tom Staahle (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1495 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Tom Staahle (FrP)

Spørsmål

Tom Staahle (FrP): Jeg kan ikke registrere at det er frie midler tilgjengelig på kap. 1792 til oppdraget i Mali. Det er derfor noe overraskende at både operasjon Ocean Shield og operasjonen i Mali er finansiert via dette budsjettkapittelet.
Hva er årsaken til at Stortinget ikke er orientert om dette via RNB?

Begrunnelse

Norge skal på forespørsel fra FN delta med styrkebidrag i operasjonen i Mali. Dette er et nytt internasjonalt oppdrag som norske styrker settes inn i og det har en direkte kostnad som dekkes inn via Kap. 1792 Norske styrker i Utlandet i statsbudsjettet.
I midlene avsatt i dette budsjettkapittelet skal internasjonale operasjoner som Afghanistan og Ocean Shield finansieres. Dette er store styrkebidrag som har vært grundig redegjort for Stortinget. I dette tilfellet hva gjelder operasjonen i Mali er oppdraget initiert og vedtatt i løpet av kort tid. Norge skal bidra med et styrkebidrag i FN regi og oppdraget er ment å vare i 1 år.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er frigjort midler på Forsvarsbudsjettets kapittel 1792 Norske styrker i utlandet som følge av forsert uttrekking fra Afghanistan. Dette gir rom for å dekke utgiftene til både Ocean Shield og operasjonen i Mali (MINUSMA) innenfor rammen av kapitlet, uten behov for budsjettmessige endringer.
Stortingets organer ble orientert om Ocean Shield 14. oktober 2012. Stortingets organer ble videre orientert om MINUSMA 3. juni 2013.