Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1538 (2012-2013)
Innlevert: 20.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 26.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Hvilken betydning vil det ha og er fremdriften sikret for bygging av ny vei og jernbane langs Mjøsa etter at entreprenørfirma Alpin Bau har gått konkurs?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i 2011 fortsatt bygging og ny kostnadsramme på 10,1 milliarder kroner for strekningen Minnesund- Stange, 17 km jernbane og 22 km motorvei.
Strekningen er planlagt åpnet av jernbanen utgangen av 2015. E6- åpning er planlagt åpnet neste høst. Grunnarbeidet på strekningen er delt inn i tre entrepriser, der samtlige inneholder både vei og jernbane. Konkursrammede Alpine Bau fikk kontrakt på den sørlige parsellen
i mai 2012, til prisen 1,3 milliarder kroner. De øvrige to parsellene bygges av Veidekke i samarbeid med tyske Hochtief, og den nordligste parsellen bygges av Hæhre entreprenør AS. Totalt 1.500 anleggsarbeidere er for tiden involvert i prosjektet jfr. Romerikes Blad.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen arbeider nå for fullt for å redusere skadevirkningene av Alpine Bau sin konkurs. Kontrakten for den 6 km lange strekningen Minnesund – Brøhaug er hevet og entreprisen legges ut på ny internasjonal konkurranse så snart som mulig. Fellesprosjektet håper å ha ny hovedentreprenør på plass før jul. Samtidig har Fellesprosjektet invitert de andre hovedentreprenørene på E6 – Dovrebanen langs Mjøsa til forhandlinger om nødvendige arbeider for å ta vare på framdrift og sikkerhet på parsellen til Alpine Bau. Dette er et begrenset arbeid som Fellesprosjektet håper kan starte opp igjen allerede i midten av juli.
Konkursen til Alpine Bau kan påvirke både framdriften og kostnaden for parsellen Minnesund – Brøhaug som Alpine Bau hadde ansvaret for. Det er imidlertid ennå ikke mulig å svare på hvilken betydning konkursen til Alpine Bau får. Eventuelle forsinkelser søkes isolert til Alpine Bau sin parsell på 6 km, hvilket betyr at E6 på de øvrige 16 kilometerne kan åpnes som planlagt. Dovrebanen kan også åpne som planlagt. Kostnaden er bl.a. avhengig av markedssituasjonen i anleggsbransjen på det tidspunktet entreprisen legges ut på nytt.