Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1559 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Det vises til svar på spørsmål nr. 1476 (2012-13). Finansministerens noe lettvinte svar lener seg på en blogg fra en AP-politiker. I bloggen anses bompenger og eiendomsskatt som skatt. Dette er skatter som regjeringen ikke selv inkluderer når man beregner hva som er skattenivået i Norge.
Betyr dette svar at regjeringen nå anser eksterne blogger som likestilt med finansdepartementets utregninger, og vil man endre regjeringens interne definisjon av bompenger og eiendomsskatt i tråd med bloggens tilnærming?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I mitt svar på spørsmål nr. 1476 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Jørund Rytman viste jeg til beregninger av stortingsrepresentant Torgeir Michaelsen fordi det var det som var bakgrunn for diskusjonen. Departementet har for øvrig ikke endret metode for beregning av provenyvirkninger og skattenivå.