Skriftlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1620 (2012-2013)
Innlevert: 13.08.2013
Sendt: 13.08.2013
Besvart: 15.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Martin Kolberg (A)

Spørsmål

Martin Kolberg (A): I kjølvannet av regjeringen forslag om å rettighetsfeste BPA til brukere med stort behov, hevdes det fra flere hold at ordningen betyr en innstramming av prinsippene bak BPA. Det hevdes blant annet at brukere ikke kan benytte seg av BPA når de f.eks. skal på ferie, til en annen kommune eller trenger hjelp til å ta medisiner som f.eks. p-piller.
Kan statsråden avkrefte at lovforslaget er slik å forstå?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Ja, det kan jeg. Regjeringens forslag om å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere med stort behov, endrer ingen av forutsetningene som ligger bak prinsippet om BPA.
La meg understreke at forslaget om å rettighetsfeste BPA til brukere med stort behov kommer i tillegg til dagens pliktbestemmelse i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er derfor ingenting i forslaget som skulle tilsi at de som i dag får tildelt BPA av kommunen, men som ikke vil omfattes av forslaget til rettighetsfesting, vil miste sitt tilbud.
Selve prinsippet bak BPA er at brukeren selv skal kunne avgjøre hva assistentenes oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes. Det innebærer at BPA kan benyttes ved besøk over kommunegrensen, til å ta enkelte medisiner og til feriereiser. Forutsetningen er at du følger arbeidsmiljøloven og at du holder deg innenfor den tildelte rammen fra kommunen, det vil si det som ligger innenfor kommunens vedtak.
For øvrig vil jeg vise til mitt svar 5. juni 2013 på spørsmål nr. 1376 til skriftlig besvarelse.