Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:136 (2013-2014)
Innlevert: 27.11.2013
Sendt: 28.11.2013
Besvart: 09.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Vil helseministeren foreslå at fastleger eller kommunale legekontor gis mulighet til å reservere seg mot posthåndtering, dvs. sende og motta brev knyttet til abort, og vil helseministeren foreslå at fastleger eller kommunale legekontor gis mulighet til å reservere seg mot å gi opplysninger om abortinngrepets art og medisinske virkninger, eller mot å gi tilstrekkelig informasjon og veiledning om ulike former for bistand samfunnet kan gi dersom svangerskapet kan gi alvorlige konsekvenser?

Begrunnelse

Undertegnede takker for svaret gitt 20. november 2013 som sier regjeringen ikke vil gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å foreskrive prevensjon, henvise til assistert befruktning eller andre inngrep fastlegen skulle være i mot med unntak av abort.
Selv om fastleger gis og innvilges en form for reservasjonsmulighet, vil ikke fastlegen kunne unngå en hver befatning med abortsøkende kvinner. Jeg ber derfor statsråden svare på delene av spørsmålene som ikke ble besvart. Disse delene stilles dermed på nytt som ja/nei spørsmål.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som jeg skrev i mitt svar 20. november mener jeg det er hensiktsmessig at fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort også overlater oppgavene med å gi kvinnene informasjon og veiledning etter abortloven § 5 andre ledd, jf. § 2 første ledd til den legen som skal henvise kvinnen til sykehuset. Det vil si informasjon og veiledning om den bistand samfunnet kan tilby henne og informasjon om inngrepets art og medisinske virkninger.
Jeg vil ikke foreslå at fastlegen skal kunne reservere seg mot å motta epikrise fra sykehuset etter at abortinngrepet er utført og heller ikke at fastlegen skal kunne reservere seg mot å ta imot henvendelser fra kvinner som ønsker abort. Jeg mener legene som reserverer seg bør ha ansvar for å sørge for at kvinner på sin liste som er uønsket gravid og vurderer abort får tilbud om time til konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten som kan henvise til sykehuset.