Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:188 (2013-2014)
Innlevert: 09.12.2013
Sendt: 10.12.2013
Besvart: 17.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Skiltforskriftenes kapittel 13 fastsetter skiltmyndighet. For Oslo har Politiet skiltmyndighet, gitt gjennom § 28. Samme artikkel gir Drammen kommune skiltmyndighet for kommunal vei. Oslo kommunes samferdselsbyråd oppgir at manglende kommunal skiltmyndighet hindrer kommunen i å legge til rette for sykkel.
Vil samferdselsministeren gi Oslo kommune skiltmyndighet så langt som mulig (kommunal/fylkeskommunal vei og privat vei) for å gi kommunen bedre mulighet til å selv å legge til rette for sykkel og annen samferdsel?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er glad for å kunne meddele at det allerede er tatt tak i denne problemstillingen.
Vegdirektoratet sendte 20. november 2013 på høring forslag om diverse endringer i skiltforskriften, blant annet at skiltmyndighet etter skiltforskriften § 28 (trafikkregulerende skilt) blir overført fra politiet til Statens vegvesens regionvegkontorer.
Politiet har i dag skiltmyndighet for offentlig og privat veg i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, jf. skiltforskriften § 28. Det er denne skiltmyndigheten som nå foreslås overført fra politiet til regionvegkontorene.
I høringsbrevet foreslås det også at regionvegkontoret skal kunne delegere denne myndigheten videre, herunder til kommuner med god trafikkteknisk kompetanse.
Fristen for høringsuttalelse er satt til 20. februar 2014. Vegdirektoratet vil deretter oppsummere høringen, før saken oversendes Samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse.