Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:391 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 13.02.2014
Besvart: 18.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden bekrefte at grensen for hvor langt man kan kjøre med brede landbruksredskap langs vei er 34 kilometer?

Begrunnelse

På bakgrunn av enkelte presseoppslag kan det se ut som man nå forholder seg til at grensen for kjøring med brede landbruksredskap langs vei nå er 5 kilometer.
Den forrige regjeringen varslet i brev til Vegdirektoratet at begrepet "kortere strekning" skulle defineres som inntil 34 kilometer. En løsning som har fungert bra for alle praktiske formål.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg kan bekrefte at gjeldende avstandsgrense for kjøring med brede landbruksmaskiner er 34 kilometer.