Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:444 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 25.02.2014
Besvart: 28.02.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I 23. konsesjonsrunde har Olje- og energidepartementet foreslått å tildele flere blokker langt nord og øst i det sørlige Barentshavet, og dermed relativt nær iskanten.
Kan statsråden forsikre om at Klima- og miljødepartementets underliggende fagdirektorater i sine høringsuttalelser til konsesjonsrunden, uten politiske føringer, får vurdere miljøkonsekvensene i forhold til petroleumsvirksomhet, og at disse faglige vurderingene blir offentlig tilgjengelige?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Klima- og miljødepartementets underliggende fagdirektorater er høringsinstanser ved forslag til utlysning av blokker for petroleumsvirksomhet i både nummererte konsesjonsrunder og tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). I en høringsprosess er det helt sentralt å få frem faglige fakta og vurderinger. Klima- og miljødepartementet legger ikke føringer på høringsuttalelser fra underliggende direktorater. Direktoratenes høringsbrev vil være offentlige, på lik linje med øvrige høringsuttalelser i forbindelse med konsesjonsrunder.