Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:617 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 01.04.2014
Besvart: 04.04.2014 av næringsminister Monica Mæland

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hva synes næringsministeren om at delvis statseide Aker Solutions har levert utsyr til leting etter olje utenfor Vest-Sahara i strid med anbefalinger fra Utenriksdepartementet, og hva vil hun gjøre for at spesielt selskaper hvor staten er stor eier følger det klare rådet fra norske myndigheter?

Begrunnelse

Norske myndigheter fraråder norske bedrifter all slags næringsvirksomhet som har med okkuperte Vest-Sahara å gjøre. I dag er landet det eneste som står på UDs frarådingsliste etter at Burma/Myanmar ble tatt bort i fjor. UD skriver: «For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.»
Likevel har Aker Solutions, hvor staten eier om lag 30 %, levert utsyr for 300 millioner kroner til et boreskip. Denne flyttbare oljeriggen vil være den første som vil bli brukt til oljeleting utenfor Vest-Sahara.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg forventer at norske selskaper gjør seg kjent med Utenriksdepartementets anbefalinger om næringsvirksomhet i tilknytning til Vest-Sahara. Det er også min forventning at de konsulterer Utenriksdepartementet dersom de er i situasjoner der slik aktivitet kan bli tema. Selskaper der staten er aksjeeier bør være særlig påpasselige.
Jeg merker meg at Aker Solutions ASA har gitt uttrykk for at de ikke ville inngått den aktuelle avtalen om leveranse av utstyr dersom de kjente til hvor dette ville bli brukt.
For øvrig er staten aksjeeier i Aker Kværner Holding AS, som eier aksjer i Aker Solutions ASA. Statens indirekte eierandel i Aker Solutions ASA er ca. 12 prosent.