Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:692 (2013-2014)
Innlevert: 24.04.2014
Sendt: 24.04.2014
Besvart: 30.04.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): På FrPs nettsider skrytes det av at departementet har opphevet 15 av 98 nasjonale forskrifter under Landbruks- og matdepartementet.
Hvilke forskrifter er dette og hvordan vil fjerningen av disse gi aktører i norsk landbruk en enklere hverdag?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Landbruks- og matdepartementet har ansvar for en omfattende forskriftsmasse. På matområdet har jeg initiert en gjennomgang både av nasjonale forskrifter og av EØS-forskrifter. Dette for å se om det er forenklingsmuligheter. For EØS-forskriftene ønsker jeg å se om vi har et nasjonalt handlingsrom for forenklinger.

I starten av gjennomgangen av de nasjonale forskriftene ble det raskt funnet ni forskrifter som enten var foreldet, ikke lenger i bruk eller avløst av nyere forskrifter. Alle angikk Norges veterinærhøgskole som tidligere lå under LMD. Forskriftene ble opphevet ved FOR -2013-11-12-1314: Forskrift om opphevelse av forskrifter angående Norges veterinærhøgskole.
Dette er:

FOR-1979-11-06-9498 Forskrift om professorat m.v. ved NVH
FOR-1979-11-06-9499 Forskrift om opptak og studier ved NVH
FOR-1979-11-06-9503 Forskrift om tilsetting av vit.ass. ved NVH
FOR-1979-11-06-9504 Forskrift om tilsetting av amanuenser ved NVH
FOR-1979-11-06-9505 Forskrift om undervisningsplikt ved NVH
FOR-1979-11-06-9509 Forskrift om administrasjon ved NVH
FOR-1979-11-06-9510 Reglement om doktorgradsprøven ved NVH
FOR-1981-02-10-8621 Reglement for graden dr.scient. ved NVH
FOR-1985-06-05-1172 Forskrift for veterinærmedisinsk embetseksamen ved NVH

Departementet arbeider videre med opphevelse av seks forskrifter på mat- og dyrevelferdsområdet. Dette er i hovedsak regelrydding av forskrifter.
I gjennomgangen av de nasjonale forskriftene er det imidlertid også avdekket behov for en nærmere gjennomgang av flere forskrifter med tanke på forenklinger, ajourføring eller overgang til bransjestandarder.
Mattilsynet er også involvert i arbeidet med gjennomgangen av både EØS-forskriftene og de nasjonale forskriftene. Dette arbeidet vil pågå en tid fremover.
Det er et klart mål for meg at resultatet av gjennomgangen skal innebære forenklinger og avbyråkratisering for næringsaktører og forbrukere.