Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:768 (2013-2014)
Innlevert: 09.05.2014
Sendt: 12.05.2014
Besvart: 16.05.2014 av statsminister Erna Solberg

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvilke valgkampløfter og programformuleringer fra Høyre er det som ikke vil bli fulgt opp med bakgrunn i at statsministeren selv ikke har fremmet dem?

Begrunnelse

Høyre har programfestet at partiet vil "sørge for at kommunene legger til rette for løpende barnehageopptak". Dette ble også frontet av en rekke høyrerepresentanter før stortingsvalget i 2013. Statsministeren går i Aftenposten 9. mai langt i å skrinlegge løpende barnehageopptak med begrunnelse i at "løftene ikke kom fra henne".

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det har blitt hevdet at Høyre har brutt et løfte om å innføre to barnehageopptak. Det er Høyres landsmøte som vedtar stortingsvalgprogrammet. I den forbindelse vedtok landsmøtet at Høyre skal arbeide for løpende opptak. Det korrekte er derfor at to opptak ikke er et løfte jeg har gitt på Høyres vegne. Dette programpunktet er fulgt opp i regjeringens politiske plattform. Av regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket. Vi ønsker å sikre småbarnsfamiliene god tilgjengelighet til barnehageplass. Tilgjengelige barnehageplasser av god kvalitet er viktig for barna, foreldrene og samfunnet. Økt fleksibilitet i opptaket vil kreve økte bevilgninger til kommunene. Det vil regjeringen komme tilbake til i budsjettsammenheng.
Samtidig må vi sikre at økt fleksibilitet i opptaket ikke skjer på bekostning av kvaliteten i barnehagene. Barna skal få et barnehagetilbud med et innhold og en kvalitet som møter deres behov på en god måte. Regjeringen ønsker å heve kvaliteten i barnehagene, og i budsjettet for 2014 er satsingen på kompetansetiltak for barnehageansatte økt med 50 mill. kroner, hvorav 10 mill. kroner er en økning fra Stoltenberg II-regjeringens forslag.