Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:812 (2013-2014)
Innlevert: 16.05.2014
Sendt: 19.05.2014
Besvart: 26.05.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvilke ambisjoner har regjeringen for kvinneandelen i norsk film, og hva vil statsråden foreta seg for å øke andelen?

Begrunnelse

En oversikt i Dagbladet tirsdag 13. mai viser at kun to av de ti mest brukte skuespillerne i norske spillefilmer er kvinner. Den rødgrønne regjeringen hadde ambisjon om 40 % kvinner i alle nøkkelroller i film.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringen ønsker mangfold både i innhold og blant de som skaper kunst og kultur. Det er viktig at vi har et bredt og variert tilbud av norske filmer som reflekterer det norske samfunnet og den norske befolkningen. Det må være like muligheter for mennesker i kulturlivet som skaper kunst av høy kvalitet.
Det er viktig for regjeringen å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra framfor å styre ovenfra. Det bør ikke være statens ansvar å øke kvinneandelen i norsk film. Dette er et ansvar som bransjen selv må ta.
I det siste har vi sett en økning i kvinneandelen i norsk film. I prosjektene som fikk produksjonstilskudd til kinofilm i 2013 var kvinneandelen i nøkkelposisjoner (produsent, regissør, manusforfatter) historisk høy: 38,5 pst. Blant søkerne er andelen som får støtte høyere for kvinner enn for menn.