Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:836 (2013-2014)
Innlevert: 21.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Hvor store har de samlede offentlige bevilgninger til forskning på havvind vært siden det første klimaforliket ble inngått i 2008?

Begrunnelse

Etter at det første klimaforliket ble inngått i 2008, har det blitt bevilget betydelig støtte til forskning på havvind i Norge, blant annet gjennom opprettelse av to Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), finansiering av vindklynger i Midt-Norge og Bergen, og til pilotprosjekter gjennom Enova. De offentlige bevilgningene har kommet gjennom flere kanaler, og det foreligger så vidt undertegnede er kjent med ingen oversikt over de samlede bevilgningene i Norge til forskning på havvind.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Det har siden 2008 blitt bevilget om lag 735 mill. kroner (løpende kroner) til forsknings- og utviklingsaktiviteter relatert til havvind.
Beløpet fordeler seg på følgende måte (avrundede beløp):

- 364 mill. kroner er bevilget til forsknings- og utviklingsaktiviteter gjennom programmer og ordninger i Norges forskningsråd. Hoveddelen av dette har blitt bevilget gjennom energiforskningsprogrammet ENERGIX (RENERGI før 2012) og to Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).
- Enova har bevilget 245 mill. kroner til havvindsrelaterte demonstrasjons- og utviklingsprosjekter (fotnote).
- 126 mill. kroner er bevilget til havvindsrelaterte utviklingsprosjekter gjennom Innovasjon Norge. Beløpet omfatter Miljøteknologiordningen, innovasjonstilskudd, IFU-prosjekter (industriell forsknings- og utviklingskontrakter) samt tilskudd til to vindklynger. Innovasjon Norge opplyser at de i tillegg har støttet flere vindkraftbedrifter med bl.a. tilskudd til etablering, investeringer og bedriftsutvikling.

------

Fotnote:

Sway AS' prosjekt "10 Megawatt Lightweight Offshore Wind Turbine" ble i 2009 tildelt 137,2 mill. kroner i støtte fra Enova. Prosjektet har blitt kansellert og midlene tilbakeføres Energifondet.