Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:847 (2013-2014)
Innlevert: 22.05.2014
Sendt: 23.05.2014
Besvart: 03.06.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I fjor høst kom OD med rapport om gigantiske overskridelser på norsk sokkel, med anbefalinger til hvordan overskridelser som påfører fellesskapet titalls milliarder i utgifter kan unngås. Nå melder Statoil og ENI at Goliat utsettes til 2015 og at regningen foreløpig er økt med 50 % til svimlende 45 milliarder.
Hva burde olje- og energiministeren gjort annerledes for å ha hindret disse overskridelsene, og hva har han tenkt å foreta seg for å hindre ytterlige kostnadssprekk?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Det er operatøren og rettighetshaverne sitt ansvar å gjennomføre utbygginger på norsk sokkel i tråd med gjeldende krav, innen planlagt tid og kostnad, og med god kvalitet. Det er ikke innenfor myndighetenes rolle å ta del i utviklingen av kommersielle prosjekter på norsk sokkel. Dette er en viktig og riktig rollefordeling.
Stortinget sluttet seg til at Olje- og energidepartementet skulle godkjenne Goliatprosjektet gjennom behandlingen av St. prp. Nr. 64 (2008-2009) Utbygging og drift av Goliatfeltet, jf. Innst. S. nr. 363 (2008-2009). Kostnadsoverskridelsene og forsinkelsen i denne utbyggingen er beklagelig. Jeg forventer at operatøren og rettighetshaverne nå vil ivareta utbyggingsprosjektet på beste mulige måte frem til ferdigstillelse.
Økte kostnader og forsinkelser har representert et stort problem for flere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. På denne bakgrunn ble Oljedirektoratet i fjor bedt om å lage rapporten som representanten Holmås refererer til i sitt spørsmål. Rapportens hovedkonklusjoner er at et grundigere tidligfasearbeid, en klar kontraktsstrategi, en grundig prekvalifisering av leverandører og en god oppfølging av prosjektet fra operatørens side er avgjørende faktorer for en vellykket prosjektgjennomføring.
Oljedirektoratet har presentert rapporten for representanter for næringen samt gjort den offentlig tilgjengelig. Olje- og energidepartementet vurderer nå hvordan konklusjonene fra rapporten bør følges opp. Samtidig forventer jeg at både operatørselskaper, øvrige rettighetshavere og leverandørselskaper tar lærdom fra disse erfaringene.