Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:853 (2013-2014)
Innlevert: 23.05.2014
Sendt: 26.05.2014
Besvart: 02.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Mener statsråden at lokale hjelpere bidrar til norske styrkers sikkerhet ved utenlandsoperasjoner, og mener han de kan være berettiget til å få beskyttelse i Norge etter endt innsats?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Sivile lokalt ansatte som arbeider for norske styrker spiller en viktig rolle for at Norges utenlandsoppdrag kan utføres på best mulig måte. I noen tilfeller kan det arbeidet lokale hjelpere gjør for norske styrker være avgjørende for operasjonens suksess. I noen tilfeller vil enkelte i ettertid kunne bli satt i en situasjon som gjør at de trenger beskyttelse. Jeg vil understreke at alle søknader om asyl blir behandlet individuelt.