Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:981 (2013-2014)
Innlevert: 19.06.2014
Sendt: 19.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Den 20.08.2013 ble det offentliggjort at Miljøverndepartementet ville justere grensa i Markaloven slik at ny skytebane på Lahaug i Skedsmo ble mulig utenfor markagrensa. Dette skulle skje gjennom ny forskrift om grensejustering av Marka. Denne forskriften har ennå ikke kommet.
Kan statsråden avklare at denne forskriften vil være klar raskt, og eventuelt når, og dersom den ikke er klar raskt, vil hun gi dispensasjon til at kommunen kan starte regulering av ny skytebane?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Det følger av markaloven at Kongen ved forskrift kan treffe vedtak om justering av markagrensen. I mars 2012 var et forslag til forskrift om justering av markagrensa gjenstand for høring. Forslaget la ikke opp til å justere markagrensen slik at skytebanen på Lahaugmoen kunne flyttes. Den forrige regjeringen ved daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell offentliggjorde imidlertid i august 2013 at han ville justere markagrensen ved Lahaugmoen i Skedsmo slik at skytebanen på Skjetten skulle kunne flyttes dit. Denne beslutningen ble aldri formalisert.
Som representanten Solhjell er godt kjent med, er denne saken omfattende med mange områder som skal vurderes. Jeg vil foreta en ny vurdering av forslagene i lys av høringsuttalelsene. Det er vanskelig for meg å angi akkurat når arbeidet med forskriften blir ferdig. Jeg vil imidlertid gjøre mitt ytterste for å få forskriften ferdig så fort som mulig, og har som mål at dette skal skje innen utgangen av inneværende år.
Oppstart av planarbeid innenfor Marka krever tillatelse fra fylkesmannen å tillate oppstart av planlegging for ny skytebane før forskriften er vedtatt, vil være å foregripe et vedtak som skal treffes av Kongen i statsråd. Jeg ønsker derfor ikke å bekrefte at slik tillatelse vil gis.