Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1018 (2013-2014)
Innlevert: 25.06.2014
Sendt: 25.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvordan er de foreløpige utgiftene på anslagsvis 150 millioner kroner til det såkalte «fritt behandlingsvalg» i 2015 beregnet?

Begrunnelse

Stortinget bes om å ta stilling til en reform som regjeringen ikke vet hva kommer til å koste. Jeg ber derfor igjen om at statsråden svarer på hva slags økonomiske beregninger regjeringen har for ulike modeller av ordningen «fritt behandlingsvalg». Jeg ber om at statsråden oppgir alle beregninger som har vært vurdert frem mot regjeringens beslutning om den valgte modell med kun å dekke laveste anbudspris minus et fratrekk. Jeg ber også om å få opplyst det detaljerte grunnlaget for beregning av 150 mill. i kostnad for første år av reformen. på bakgrunn av denne metodikken bør det være mulig å besvare spørsmål 974, og slik også muliggjøre beregninger for øvrige pasientgrupper.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på offentlig høring et forslag om å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Det framgår av høringsnotatet at departementet vil legge fram en lovproposisjon for Stortinget i løpet av høsten 2014. Det framkommer videre i høringsnotatet at regjeringen vil komme tilbake til de budsjettmessige konsekvenser av å innføre fritt behandlingsvalg ved fremleggelsen av de årlige budsjettforslagene for Stortinget. Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 974 til skriftlig besvarelse fra Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen.