Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1077 (2013-2014)
Innlevert: 01.08.2014
Sendt: 04.08.2014
Besvart: 06.08.2014 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 354 (2013-2014) om mineraloljeavgift. Her vises det til at det er lagt til grunn en reduksjon i forbruket av mineralolje på 30 millioner liter som følge av avgiftsøkningen i 2014.
Hvor stor har den faktiske nedgangen i salget av mineralolje vært så langt i 2014?