Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1083 (2013-2014)
Innlevert: 08.08.2014
Sendt: 08.08.2014
Besvart: 18.08.2014 av utenriksminister Børge Brende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Den militante sunniekstremistiske opprørsgruppen Den islamske staten Irak og Levanten (ISIL) driver regelrett henrettelse og massiv forfølgelse av kristne, shiaer og andre minoriteter i Irak. I Mosul skal de ha tatt over eller ødelagt alle kristne kirker eller klostre og kristne får valget mellom å konvertere eller å bli drept. Ifølge FN er tusenvis drept de siste månedene.
Hva gjør regjeringen for å bidra til internasjonalt press og stans i disse krigshandlingene i Irak?

Begrunnelse

ISIL har merket husene til kristne innbyggere med en stor 'N' for 'Nassarah', som er det navnet Koranen har på kristne. Det ble malt på kristnes hus som et symbol på at det nå var det islamske kalifatets eiendom.
FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Sikkerhetsrådet har kommet med kraftig fordømmelse av angrepene og Ban Ki-moon har sagt at systematiske angrep på sivilbefolkningen eller på segmenter av sivilbefolkningen, på grunn av deres etniske bakgrunn eller religiøse tro, kan utgjøre en forbrytelse mot menneskeheten.
Sikkerhetsrådet har fordømt forfølgelsen av kristne og andre minoritetsgrupper i Nord-Irak, som har vært hjem for minoritetssamfunn som har levd sammen i hundrevis av år før de kom under direkte angrep av grupper kjent som ISIL og deres allierte.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen har fordømt handlingene som nå utføres i Irak av Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL). Norge yter betydelig humanitær støtte til ofrene for konflikten i Irak og til syriske flyktninger i landet. Da volden eskalerte i forbindelse med angrepene på Mosul og andre byer i juni, ga regjeringen 60 millioner kroner til Irak for å avhjelpe den humanitære situasjonen.
På grunn av en betydelig forverret situasjon de siste par uker har regjeringen satt av ytterligere 50 millioner kroner til nødhjelp til Irak. Norge vil dermed ha bidratt med 125 millioner kroner til Irak i løpet av 2014. Støtten kanaliseres gjennom FN, det internasjonale Røde Kors og frivillige organisasjoner som kan få hjelpen fram på en rask og effektiv måte.
Det er avgjørende å bidra til å avhjelpe den humanitært akutte situasjonen i Nord-Irak. I tillegg til et stort antall flyktninger fra Syria, er 1,4 millioner irakere drevet på flukt internt etter de siste måneders krigshandlinger.
ISIL har vært brutale i sin fremrykning, noe som særlig har gått utover kristne, yazidier og andre religiøse minoriteter. Kristne som ikke har rukket å flykte er blitt drept i sine hjem. Sjia-moskeer og yazidi-templer er blitt sprengt i luften.
Forfølgelsen og fordrivelsen av yazidiene har utviklet seg til en humanitær krise i en allerede svært vanskelig situasjon i Nord-Irak. Som påpekt av FNs sikkerhetsråd og generalsekretær kan vi her stå overfor handlinger som klassifiseres som forbrytelser mot menneskeheten.
Regjeringen mener vi ikke kan forholde oss passivt til det som nå skjer i Irak. På grunn av sikkerhetssituasjonen har kun USA vært i stand til å bidra med transport av nødhjelp inn til områdene hvor det er væpnet konflikt. Etter konsultasjoner med Stortinget vil derfor regjeringen tilby transportstøtte for å bringe humanitær hjelp inn i området.
FN besluttet denne uken å definere den humanitære situasjonen i Irak som en humanitær krise på nivå 3. Det er høyeste nivå, på linje med Syria, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. Dette er illustrerende for at dette er en humanitær krise av store dimensjoner. FN styrker sitt apparat på bakken og vil komme med en revidert appell.
Sentralmyndighetene i Bagdad har over tid vist seg svake, har ført en polariserende politikk og har i realiteten mistet kontroll over store deler av landet. Det vekker uro at også kurdiske selvstyremyndigheter nå strever med å motstå presset fra ISIL.
Det er viktig for Iraks stabilitet at landets politiske ledelse blir i stand til å håndtere situasjonen og motvirke forholdene som ligger til grunn for konfliktene som nå utspiller seg. For å få til dette er det helt avgjørende at det dannes en samlingsregjering med reell representasjon fra samtlige av landets folkegrupper.