Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1091 (2013-2014)
Innlevert: 12.08.2014
Sendt: 12.08.2014
Besvart: 19.08.2014 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil regjeringen legge til rette for at krigsskadde palestinske barn, og eventuelt andre krigsskadde sivile fra Gaza, kan få nødvendig behandling ved norske sykehus?

Begrunnelse

Klinikkoverlege Mads Gilbert har i brev 8. august henvendt seg til Utenriksdepartementet for å spørre om Norge kan bidra med medisinsk hjelp til krigsofre fra Gaza på norske sykehus. Mads Gilberts formidable innsats på Shifa-sykehuset i Gaza under den siste israelske invasjonen er godt kjent. Siden det haster med hjelp til disse pasientene tillater jeg meg å spørre utenriksministeren om et raskt svar på Gilberts anmodning.
Den humanitære situasjonen i Gaza er som kjent dramatisk. Sykehusene sliter med at de ikke har kapasitet til å behandle det antall alvorlig skadde pasienter som de siste krigshandlingene har ført til. I tillegg er det mangel på medisiner og utstyr, som gjør at mange pasienter ikke får den hjelpen de trenger så lenge de forblir på Gazastripen. Mange har også kompliserte skader, som det kan kreve svært spesialisert kompetanse å gjøre noe med.
Jeg viser til at lignende medisinsk evakuering ble gjennomført med hell etter krigen i Gaza i 2009. Norge har den nødvendige medisinske kapasitet til å ta imot slike pasienter, og Norge bør også være i stand til å legge til rette for at krigsskadde barn og andre sivile kan hentes ut fra Gaza og flys til Europa.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Situasjonen i Gaza er svært alvorlig, med mange skadde og mangel på medisinsk utstyr og behandlingskapasitet. Jeg berømmer og takker helsepersonell, helsemyndigheter, frivillige organisasjoner og Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Gaza for deres innsats den siste måneden. Med bortimot 2000 drepte og omlag 10 000 sårete er palestinsk helsevesen under meget sterkt press. Norge har løpende kontakt med WHO i Gaza, som sammen med palestinske helsemyndigheter koordinerer evakuering av sårete fra Gaza. WHO opplyser at det ikke er umiddelbare behov for at Norge tar imot pasienter for behandling. Nå prioriteres evakuering til Vestbredden, Øst-Jerusalem og naboland, både av hensyn til reisevei for pasienten og medfølgende, samt kostnader. Vi har fått opplyst at det er kapasitet tilgjengelig lokalt, slik at mange pasienter fra Gaza vil kunne behandles på palestinske sykehus. Utenriksdepartementet har besluttet å bevilge 10 millioner kroner for å styrke palestinske helseinstitusjoners evne til å behandle flere sårete. Regjeringen har i tillegg bevilget 30 millioner kroner i ekstraordinær humanitær innsats på Gazastripen i juli. Disse midlene har i hovedsak gått til akutt medisinsk hjelp gjennom organisasjoner som WHO, Norwac og Røde Kors som vi har et langsiktig samarbeid med. Norske humanitære midler har også bidratt til WHOs evakueringsarbeid. Totalt har Norge bidratt med 160 millioner kroner til humanitær bistand i år. Vi vurderer løpende å øke denne innsatsen. En betydelig del av den humanitære støtten til Palestina har over flere år gått til å bygge kapasitet og kompetanse i det palestinske helsevesenet. Total bistand til Palestina, inkludert støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), er planlangt til ca. 800 millioner kroner i 2014. Mye av støtten går til det palestinske stats- og institusjonsbyggingsarbeidet. Vi har tett kontakt med palestinske helsemyndigheter, WHO og Norwac om den humanitære situasjonen og behov for støtte til medisinsk behandling av sårete. Selv om mange kan behandles lokalt, kan det være spesielle tilfeller der pasienten har behov for ekspertise som ikke er tilgengelig lokalt eller i naboland. I slike situasjoner vil vi åpne for behandling i Norge.