Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1126 (2013-2014)
Innlevert: 21.08.2014
Sendt: 21.08.2014
Besvart: 29.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Har statsråden innført en ny definisjon på akuttfunksjon ved sykehus, der kirurgisk akuttfunksjon ikke lenger defineres som et akuttilbud på sykehus, - og dersom ikke definisjonen er endret – vil statsråden omgjøre sin beslutning om ikke å kreve nye planer for det prehospitale akuttilbudet i Tinn før kirurgisk akuttfunksjon blir lagt ned?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål og statsrådens svar i Dokument nr. 15:1010 (2013-2014), om oppfølging av det statsråden uttalte i Stortinget 17.juni og statsrådens krav i foretaksmøte 5.juni 2014 om at planer for de prehospitale tjenester skal oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjoner på Rjukan.
I svaret skriver Statsråden følgende:

«Mitt krav i foretaksmøtet 5. juni 2014 om at planer for de prehospitale tjenester skal oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen på Rjukan betyr at slike planer må foreligge før medisinsk akuttmottak avvikles.»

Akuttfunksjon ved sykehus har lang tradisjon for å være oppdelt i kirurgisk akuttfunksjon og medisinsk akuttfunksjon. Spørsmålsstiller mener det er oppsiktsvekkende at en helseminister utelukker kirurgisk akuttfunksjoner i begrepet akuttfunksjon på sykehus. Slik står Regjeringen i fare for å feilinformere både befolkning og storting om Regjeringens politikk. Det er og oppsiktsvekkende at en slik ny definering av begrepet akuttfunksjon på sykehus først klargjøres i ettertid av viktige vedtak i foretaksmøter og etter behandling og svar i Stortinget om Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF, og uten at det er noen faglig forankring av en slik ny definering av et mye brukt begrep i helsepolitikken.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har i foretaksmøte 5. juni 2014 stilt krav om at Sykehuset Telemark må oppdatere og fornye planer for prehospitale tjenester i god tid før avvikling av akuttfunksjonen på Rjukan.
Jeg har, ved spørsmål, opplyst at kravet gjaldt før det medisinske akuttmottaket på Rjukan avvikles i juni 2015, det vil si før akuttmottaket avvikles i sin helhet. Dette innebærer ingen endring i definisjonen i begrepet akuttfunksjon.
Sykehuset Telemark la frem oppdaterte og fornyede planer i møte med meg 6. august 2014.