Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1174 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 01.09.2014
Besvart: 03.09.2014 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I forrige periode innførte stortingsflertallet den såkalte kildeskatten. For å unngå dobbeltbeskatning kreves det dokumentasjon fra skatteyter, men fra mange hevdes det at det krever svært mye arbeid for å få frem tilfredsstillende dokumentasjon. Dette spørsmålet er jo også indirekte berørt i regjeringserklæringen.
Hvordan ser finansministeren på selve kildeskatten, herunder mulige forenklinger for den enkelte skatteyter?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Stortinget vedtok i 2009 bestemmelser i skatteloven om skatteplikt for pensjonsutbetalinger fra Norge til personer bosatt i utlandet. I skattevedtaket for 2010 og senere år er satsen for kildeskatt på personinntekt fra pensjon satt til 15 pst. Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil vurdere kildeskatten. Arbeidet er påbegynt i Finansdepartementet og vil bli gjennomført i samarbeid med Skatteetaten. Gjennomgangen vil også omfatte de administrative sidene ved kildebeskatning av pensjoner, herunder hvordan oppkrevingen av kildeskatten til Norge samvirker med skatteforpliktelser som pensjonistene har i de land hvor de er bosatt. Jeg ønsker ikke på nå å foregripe hvilke konklusjoner jeg vil trekke.