Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:19 (2014-2015)
Innlevert: 06.10.2014
Sendt: 06.10.2014
Besvart: 13.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kjem justis- og beredskapsministaren til å leggje fram ein plan for korleis ein kan auke andelen kvinner på alle nivå i politietaten?

Begrunnelse

PF-leiar Sigve Bolstad peikar på at få kvinner på somme nivå i politiet kan svekkje norsk politi. Han vil ha ein politisk plan for å auke talet på kvinner, som Politidirektoratet kan følgje opp. Eg er samd med PF-leiaren.