Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:83 (2014-2015)
Innlevert: 17.10.2014
Sendt: 20.10.2014
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 30.10.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I Aurland finnes en unik landslinje for utdanning av agronomer i økologisk landbruk, samt et forskningsmiljø på agroøkologiske metoder som et robust, norsk landbruk er avhengig av. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det ikke satt av midler for å unngå at skolen og miljøet forsvinner. Det er snakk om små beløper, 11-12 mill. kr.
Hva foretar landbruksministeren seg for å unngå at saken faller mellom stoler, og vi mister både et unikt utdannelsestilbud og et viktig forskningsmiljø for norsk landbruk?

Begrunnelse

Sogn Jord- og hagebruksskule har en unik landslinje for utdanning av agronomer i økologisk landbruk, samt viktig etterutdanning til bønder og lærere. Tilknyttet Sogn Jord- og hagebruksskule ligger også Kompetansenavet Vest som tester og forsyner Norge med praktisk kunnskap på agroøkologiske metoder, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Dette er et miljø som et robust og tilpasningsdyktig landbruk er avhengig av, særlig nå som vi ser økende værskifter pga. klimaendringer.
Skolen og ressurssenteret i Aurland risikerer nå å bli nedlagt, fordi de mangler 11–12 mill. kroner for å ruste opp bygningene, i en tid hvor Sogn og Fjordane fylkeskommune sliter med en skrinn økonomi. Fylkeskommunen har ikke mulighet til å redde miljøet på egen hånd.
Etter det representanten forstår har fylkeskommunen allerede garantert for 26 mill. kroner av det kortsiktige investeringsbehovet, og Aurland kommune har garantert for 5 mill. kroner. Det mangler altså kun 11-12 millioner for å sørge å redde et viktig og unikt forskningsmiljø på agroøkologiske metoder, og en landslinje som til og med trekker til seg elever fra utlandet pga. høy undervisningskvalitet og et sterkt fagmiljø.
I spørretimen 28. mai i år svarte kunnskapsministeren meg at han ikke vil ta initiativ til en felles investeringsplan mellom staten, fylkeskommunen og kommunen for å redde kunnskapsmiljøet i Aurland, fordi støtte til vedlikehold av bygningsmasse ikke er hans bord. Saken ser dermed ut til å ikke være noens bord i regjeringen, og er nå i ferd med å falle mellom stoler.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse til Landbruks- og matministeren om utdanningstilbud og forskningsmiljø for økologisk landbruk i Aurland. Etter avtale med Landbruks- og matministeren svarer jeg på spørsmålet.
Sogn jord- og hagebruksskule har et landslinjetilbud i økologisk landbruk. Skolen får statlig tilskudd til drift av denne landslinjen på Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddet til landslinjer går til drift av elevplasser og utstyr ved landslinjene. Investeringer i skolebygg er fylkeskommunenes ansvar. Det gjelder også for landslinjene. Jeg mener at det ikke er aktuelt å gå inn med midler til én fylkeskommune for investeringer i skolebygg, da dette vil være en forskjellsbehandling av fylkeskommuner.
Kompetansenavet Vest er lokalisert til skolen. Det er en del av kompetansetilbudet under Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Ifølge Landbruks- og matdepartementet består kompetansetilbudet av et sett av tilbud som små og store mat- og reiselivsbedrifter kan benytte seg av for å utvikle bedriften sin videre. Som følge av en evaluering av det samlede kompetansetilbudet i 2012, ble det matfaglige tilbudet spisset og tydeliggjort. Kompetansenavene skal etter dette tilby kurs og besøksordning, og Kompetansenavet Vest tilbyr mat- og reiselivsfaglige kurs, og har spesiell kompetanse på meieri- og osteprodukter. Det gis offentlig støtte til Kompetansenavet Vest og driften av det over Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv.