Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:255 (2014-2015)
Innlevert: 21.11.2014
Sendt: 24.11.2014
Besvart: 02.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Viser til endringene i uføres barnetillegg som er beskrevet i budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre.
Sammenlignet med dagens barnetillegg, hvor mange kroner taper henholdsvis en enslig ufør med minsteytelse og tre, fire eller fem barn og en gift ufør med minsteytelse (forutsatt at inntekt inkludert ektefelle ikke overstiger grensene før avkortning finner sted) med tre, fire eller fem barn, og hvor mange barn lever i de familiene som vil rammes av disse kuttene?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: