Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:340 (2014-2015)
Innlevert: 10.12.2014
Sendt: 11.12.2014
Besvart: 18.12.2014 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvordan fordeler skattelettelsene på det vedtatte 2015-budsjettet seg på inntektsdesiler, hvor mye og hvor stor andel tilfaller landets 15, 10, 5, 2 og 1 pst. rikeste etter formue og de 85 pst. med minst formue, og hvor mye tilfaller landets 0,1 pst. rikeste etter formue og etter inntekt?