Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:385 (2014-2015)
Innlevert: 17.12.2014
Sendt: 17.12.2014
Besvart: 23.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil regjeringen ta opp den forverrede situasjonen for FN og internasjonale delegasjoner i Vest-Sahara med marokkanske myndigheter?

Begrunnelse

Så langt i år har fem delegasjoner med norske deltakere blitt sendt ut av Vest-Sahara. Linjen mot FN og internasjonale organisasjoner fra myndighetene i Marokko bidrar til å undergrave arbeidet med en politisk løsning knyttet til Vest-Sahara.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Siden Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, anser ikke Norge Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Folkerettslig sett betegner FN Vest-Sahara som et «ikke-selvstyrt» område og Norge har valgt å slutte oss til FNs ordbruk som et uttrykk for støtte til FN-sporet.
FNs sikkerhetsråd forutsetter at en politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara. Norges linje i Vest-Sahara-konflikten er å støtte FNs arbeid for en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar en slik selvbestemmelsesrett. Vi oppfordrer partene til å forsøke å finne en rettferdig og varig løsning som kan aksepteres av begge, og som er i tråd med FN-paktens formål og prinsipper. Vi er kjent med FNs utfordringer og vi anmoder alle involverte til å ta de grep som er nødvendige for fremgang i den politiske prosessen.
Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent råderett over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara. Vår ambassade i Rabat er også alltid åpen for å møte de ulike norske delegasjonene for å få høre disses synspunkter og erfaringer.
Den norske ambassaden i Rabat har uhindret tilgang til Vest-Sahara og besøker området regelmessig. Etter disse besøkene tas det hver gang kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål som gir grunn til bekymring. Et nytt besøk til Vest-Sahara er under planlegging. Norge følger utviklingen i Vest-Sahara tett, og vil igjen ta opp den krevende situasjonen for FN og internasjonale delegasjoner.
Norge har en god og åpen dialog med Marokko, hvor spørsmål om Vest-Sahara inngår. Vest-Sahara ble nylig diskutert med Marokko under de bilaterale konsultasjonene som ble avholdt i november. Marokkos delegasjon møtte også Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Videre har Utenriksdepartementet dialog med berørte parter inkludert Polisario og ulike organisasjoner som Støttekomiteen for Vest-Sahara, frivillige organisasjoner og FN.
Norge gir også humanitær støtte til den saharawiske befolkningen. Vår innsats går til å avhjelpe den vanskelige humanitære situasjonen i flyktningleirene i Tindouf.
Jeg vil også vise til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) i mai i år.