Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:481 (2014-2015)
Innlevert: 22.01.2015
Sendt: 22.01.2015
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 28.01.2015 av finansminister Siv Jensen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kan statsministeren forsikre at menneskerettighetene ligger til grunn for regjeringens - og alle statsrådenes arbeid?

Begrunnelse

Menneskerettighetene er en sentral del av det norske verdigrunnlaget og en forutsetning for rettsstaten Norge.
På TV2 nyhetene 16. januar 2015 svarte statsråd Siv Jensen "ja" på direkte spørsmål om hun er villig til å sette menneskerettighetene til side. At en fungerende statsråd, og tidvis fungerende statsminister, kommer med slike utsagn er svært urovekkende. Det er derfor nødvendig at statsministeren forsikrer det norske folk om at statsråd Jensens uttalelser ikke er regjeringens politikk.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg viser til brev av 22. januar 2015 fra Stortingets presidentskap til statsministeren. Spørsmålet er oversendt meg for besvarelse.
Siden spørsmålsstilleren tar utgangspunkt i mine uttalelser, vil jeg presisere at regjeringen legger Grunnloven og norsk lov, herunder menneskerettsloven, til grunn for sitt arbeide.