Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:506 (2014-2015)
Innlevert: 29.01.2015
Sendt: 30.01.2015
Besvart: 09.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Helse Møre og Romsdal har gått inn for at barneavdelinga ved Kristiansund sjukehus blir helgestengt, noko som har ført til bekymring. Dette handlar om dei yngste og mest sårbare pasientgruppene. Helgestenging vil innebera at pasientane må fraktast til Ålesund eller Trondheim for å få tilsvarande behandling.
Meiner statsråden at ungane får eit like godt tilbod på helg som dei har elles i veka når barneavdelinga no er helgestengt?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Møre og Romsdal la om til 5-døgns drift ved somatisk sengepost, Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansund sjukehus fra 17. oktober 2014. Endringen er gjort bl.a. for å være i stand til å øke den polikliniske kapasiteten. Helse Møre og Romsdal har gjort grundige vurderinger bak endringen og viser til at sengeposten tidligere har vært stengt i påsken, samt åtte uker om sommeren. Det er etablert et samarbeid mellom barne- og ungdomsavdelingene i Kristiansund og i Ålesund for å sikre den nødvendige informasjonsflyt og planlegging av kontroll/innleggelse i Kristiansund etter kontakt med vakthavende i Ålesund i helgen. Også før omleggingen ble en del barn med komplekse problemstillinger/alvorlig sykdom sendt til Ålesund og Trondheim. Helse Møre og Romsdal må også etter endringen innrette sin drift på en hensiktsmessig måte der kvalitet og pasientsikkerhet tillegges nødvendig vekt, slik at barna får en god og forsvarlig helsehjelp, også i helgene. Jeg har forståelse for at endringen oppleves som belastende for de som blir berørt. Helse Møre og Romsdal har imidlertid ansvar for at det samlede tilbudet skal bli best mulig og mener at endringen bidrar til dette.