Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:509 (2014-2015)
Innlevert: 29.01.2015
Sendt: 30.01.2015
Besvart: 06.02.2015 av finansminister Siv Jensen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Kan finansministeren gi en oversikt over hvilke frivillige organisasjoner som i 2013 mottok pengegaver?

Begrunnelse

I svar på spørsmål nr. 435 til skriftlig besvarelse skriver kulturministeren at "I 2013 innrapporterte 379 organisasjoner at de til sammen hadde mottatt nærmere 2,8 milliarder kroner i pengegaver."

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Skattedirektoratet offentliggjør årlig en liste over hvilke frivillige organisasjoner som har mottatt fradragsberettigede gaver etter skatteloven § 6-50, og samlet gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt. En oversikt legges ut på skatteetaten.no året etter gaveåret. Listen over organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2013,ligger på: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Organisasjoner-som-har-mottatt-gave-med-fradragsrett-for-giveren-i-2013/