Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:536 (2014-2015)
Innlevert: 03.02.2015
Sendt: 04.02.2015
Besvart: 17.02.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden for perioden 1994-2014 gi en oversikt over andelen utenlandske studenter ved norske universiteter og høyskoler (samlet og fordelt på både hver enkelt institusjon og fag/studieretning), utviklingen i antall norske og utenlandske studenter ved norske universiteter og høyskoler, andelen utenlandske studenter som tildeles studentboliger ved de ulike lærestedene, samt antall norske studenter ved utenlandske utdanningsinstitusjoner?

Begrunnelse

Det bes om at utenlandske studenter kategoriseres (Norden, EU/EØS-området, annet).
På NRK radio kunne man mandag 2. februar høre at mange personer betaler mye penger for å forbedre karakterene i vitnemålet fra videregående skole med formål å komme inn på ønskt studieønske. I den tilhørende artikkelen "Professor: – Karakterjaget er ulønnsomt" på hjemmesidene til NRK er det vist til at antall privatister i har økt fra 41 000 i 2009 til 68 000 i fjor, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Som det står i artikkelen:

"Tallet nærmer seg antallet som avlegger eksamen på ordinær måte i videregående skole, som var på 87 000 i fjor."

For Oslo alene er antall privatister mer enn tredoblet på fem år. Professor Kjell Salvanes karakteriserer dette karakterjaget som ulønnsomt både for den enkelte og for samfunnet. Jeg mener dette bør være en stor tankevekker for oss alle.
Det kreves i dag svært gode karakterer for å få studieplass på studier som lege, psykolog og sivilingeniør. Disse studiene er også populære studier for utenlandske borgere. Uten vekst i antall studieplasser samtidig som mange blir presset til å betale for å forbedre vitnemålet fra videregående skole, ved å ta opp enkelteksamener hos private, blir nåløyet for å komme inn på slike studier bare trangere og trangere. Det er derfor viktig å få belyst hvordan utviklingen i både antall studieplasser, utenlandske studenter i Norge og norske studenter i utlandet og hvordan disse fordeler seg på ulike studieretninger.
Det blir i artikkelen referert til at utgiftene for fylkeskommunene eksploderer i takt med den store veksten i privatisteksamener.
Lenke til nevnte artikkel på NRKs hjemmesider:

http://www.nrk.no/norge/professor_-_--karakterjaget-er-ulonnsomt-1.12181506