Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:597 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Besvart: 17.02.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til spørsmål i januar 2014 om godkjenning av mastergrad i jordmorfag ved Høyskolen i Bergen. Statsråden svarte at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe med det mål at HiB sin søknad om master fra 2012 skulle behandles i løpet av våren 2014, men HiB har ennå ikke fått svar. Sykepleiere som vil spesialisere seg velger fagretninger med master. Norge trenger flere jordmødre.
Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i arbeidet med å få godkjent mastergrad i jordmorfag i Bergen, Trondheim og Tromsø?

Begrunnelse

Viser til spørsmål 276 til Kunnskapsministeren som ble besvart 23.januar 2014, og tilsvarende spørsmål 316 til helseministeren besvart 6. februar 2014, der jeg tok opp Høgskolen i Bergen sin søknad til NOKUT fra 2012 om å få godkjent sin jordmor utdanning som mastergrad. Begge statsrådene var opptatt av å få etablert mastergrad for å sikre god tilgang på jordmor kompetanse i helsetjenesten.
Helseministeren viste til at det i 2012 ble autorisert 284 jordmødre i Norge, en økning på 12 % fra året før. Av disse hadde 111 norsk utdanning og 153 nordisk, mens de siste 20 hadde utdanning fra andre land.
Jordmødre er en av helseprofesjonene som må ha autorisasjon for å utøve yrket EUs direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gir automatisk godkjenning av 5 helseprofesjoner, herunder jordmødre. Den norske mastergraden må derfor harmoniseres med kvalifikasjonskravene som gjelder i andre EU-land.
Kunnskapsministeren viste til kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og forslag om å nedsette en arbeidsgruppe med oppdrag å vurdere behovet for endring i forskrift til rammeplan for jordmor utdanning slik at det ble mulig å etablere mastergrad i jordmorfaget. Kunnskapsministeren håpet at dette arbeidet skulle fullføres i løpet av våren 2014 og at NOKUT kunne behandle søknaden fra Høgskolen i Bergen etter dette. Kunnskapsministeren avsluttet svaret med at han ikke var komfortabel med situasjonen.
I løpet av året som er gått har Høgskolen i Oslo og Akershus fått godkjent mastergrad. Høgskolen Buskerud og Vestfold hadde fått godkjenning før siste regelendring. Mens de tre utdanningsinstitusjoner som ikke er på Østlandet fortsatt ikke har fått godkjent master i jordmorfag. Foruten Høgskolen i Bergen, gjelder det Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Trondheim.
Ved Høgskolen i Bergen er de fleste kliniske videreutdanningene for sykepleiere blitt masterstudier: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie. Fra før har helsesøster, kardiologisk sykepleie og diabetessykepleie masterstudier.
Spesielt unge sykepleiere som ønsker å videreutdanne seg er opptatt av studier som gir mastergrad. Det er underlig at utdanningstilbudet skal være så ulikt rundt i landet og spesielt at det skjer i et fag som har så stor betydning for kvinnehelse.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ruth Grung om godkjenning av mastergrad i jordmorfag ved Høgskolen i Bergen.
Kunnskapsdepartementet har i brev av 11. februar 2015 invitert høyskoler og universiteter med jordmorutdanning til møte den 24. februar 2015. Tema for møte er erfaringer med videreutvikling av videreutdanningen til jordmor og etablering av et mastergradsstudium i jordmorfag. Høgskolen i Bergen er også gjort kjent med at departementet vil prioritere arbeidet med jordmorfag.