Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:607 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt den lenge varslede saken om generell avtalelisens, og hva er årsaken til at saken er forsinket?

Begrunnelse

Viser til svar fra kulturministeren på Dokument 15:43 (2014-2015), hvor det opplyses om følgende:

"Et forslag om innføring av regler om generell avtalelisens i åndsverkloven har vært på høring med frist 12. september. Departementet arbeider med sikte på å fremlegge en Prop. L om saken for Stortinget i desember d.å. Ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av Stortingsbehandlingen av saken."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det har tatt noe lenger tid å ferdigstille proposisjonen enn først antatt, men den vil bli fremmet i løpet av noen uker.