Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:608 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 20.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Har regjeringen foretatt en analyse av etterhåndsstøttesystemet slik at regjeringen forventer at en økning av innslagspunktet vil frigjøre betydelige midler til produksjon?

Begrunnelse

Viser til at kulturministeren har tatt til orde for å øke innslagspunktet for etterhåndsstøtten til 35 000 og at et forslag om dette nå er ute på høring.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Ideas2evicence har på oppdrag fra Kulturdepartementet utført en utredning av økonomien og pengestrømmene i filmbransjen. En av anbefalingene i utredningsrapporten var å heve terskelen for etterhåndstilskuddet til mellom 20 000 og 40 000 solgte kinobilletter. Denne rapporten var på bred høring, og det var støtte blant høringsinstansene for å heve terskelen for etterhåndsstøtten. Jeg har derfor fulgt opp dette med å sende på høring et konkret forslag om heving av innslagspunktet for etterhåndsstøtte til 35 000 solgte kinobilletter.
Dersom det blir mindre press på etterhåndstilskuddet, vil det kunne frigjøre mer midler til forhåndstilskudd. Det kan imidlertid ikke tallfestes hvor store midler som vil frigis til produksjon ved at terskelen heves, men det vil kunne bidra til å forebygge igangsetting av filmprosjekter som er underfinansiert eller som ikke har tilstrekkelig kvalitet, samt styrke insentivene til å oppnå flere besøkende per film.