Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:626 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 17.02.2015
Besvart: 20.02.2015 av utenriksminister Børge Brende

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil utenriksministeren ta opp spørsmålet om diskriminering av Ahmadiyya-muslimer i egnede internasjonale fora, som for eksempel Menneskerettighetsrådet, og overfor de landene det gjelder?

Begrunnelse

I mange land er Ahmadiyya-muslimer systematisk diskriminert og forfulgt. I Pakistan skjer dette i lys av en lov fra 1984 som deklarerer Ahmadiyya-muslimer som ikke-muslimer. Ifølge loven er det ulovlig for Ahmadiyya-muslimer å opptre “muslimsk” eller fornærme muslimers følelser.
FNs menneskerettighetsrapport for 2007 stadfester forfølgelse av Ahmadiyya-muslimer både i Pakistan og Saudi-Arabia. Begge land trekkes fra som ”bekymringsverdige store nasjoner” når det gjelder menneskerettigheter.
Forfølgelsen av Ahmadiyya-muslimer er imidlertid ikke begrenset til Pakistan og Saudi-Arabia. Ulik grad av forfølgelse finner sted i en rekke land, blant annet Bangladesh, India, Indonesia og Sri Lanka. Nå sist kommer det foruroligende signaler fra Gambia hvor landets høyesterett har erklært Ahmadiyya-muslimene som vantro med de implikasjoner dette kan innebære.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Utenriksdepartementet er godt kjent med ahmadiyyaenes vanskelige situasjon i mange land. Når ahmadiyyaene ikke anerkjennes som muslimer, vil de i praksis også kunne miste andre rettigheter, slik situasjonen er i Pakistan der de i praksis må gi opp sin tro for å bli gitt mulighet til å bruke sin stemmerett.
Forfølgelsen av ahmadiyyaene bekymrer meg sterkt, derfor har vi gjennom Utenriksdepartementets minoritetsprosjekt tett og god kontakt med norske representanter. De holder oss oppdatert om situasjonen generelt og enkeltsituasjoner spesielt. Det oppleves som et paradoks at de forfølges og diskrimineres, all den tid de framstår som talsmenn for dialog og forsoning.
I siste landgjennomgangen av Pakistan i FNs menneskerettighetsrådet minnet Norge om at den pakistanske grunnloven garanterer religionsfrihet og minoriteters beskyttelse og tok i den sammenheng konkret opp ahmadiyyaenes situasjon, da landets lovgivning begrenser deres rett til å bekjenne og praktisere sin tro. Det er naturlig å følge dette opp også i fremtidige landgjennomganger av Pakistan i Menneskerettighetsrådet.
Da jeg tidligere i måneden besøkte Pakistan, tok jeg også opp tros- og livssynsfriheten og behovet for å fremme toleranse i det pakistanske samfunnet. Jeg vil også i fremtidige møter med politiske ledere i Pakistan reise aspekter ved tro- og livssynsfriheten, herunder ahmadiyyaenes situasjon.
Hva gjelder Saudi-Arabia er menneskerettighetsutfordringene mange og tros- og livssynsfriheten er blant de spørsmål vi har tatt opp og også i fremtiden vil måtte ta opp. Vi vil fortsette å følge med på behandlingen av ahmadiyyaene i andre land, herunder i diasporaen i vestlige land. Vi vil fortsette å understreke hensynet til ahmadiyyaenes situasjon i relevante internasjonale fora, herunder i FNs menneskerettighetsråd, og naturligvis i relevante landgjennomganger. Vi vil videreføre den gode kontakten med norske representanter for ahmadiyyaene.