Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:756 (2014-2015)
Innlevert: 16.03.2015
Sendt: 16.03.2015
Besvart: 23.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan har vedlikeholdsetterslepet utviklet seg for riksveg og jernbane siden 01.01.2010?

Begrunnelse

Det bes om en oversikt over hvordan vedlikeholdsetterslepet for riksveg og jernbane har utviklet seg siden 01.01.2010. Det bes også om en beskrivelse av hvilken beregningsmodell som er benyttet for det enkelte år. Det er vesentlig å vite om endringen utelukkende skyldes vedlikehold eller om det også påvirkes av hvordan beregningen foretas. Det bes også om at det oppgis hvor mye som er bevilget til henholdsvis vedlikehold og investering for riksveg og jernbane det enkelte år. (korrigert for mva.-endring og med sammenlignbare tall)

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Svaret med tabell i pdf-format