Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:829 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 10.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva mener statsråden om sammenslåingsforslaget fra Domstolsadministrasjonen, om blant annet å slå sammen tingretten på Notodden med Tingretten i Skien, og vil statsråden legge frem sak for Stortinget før eventuelle endringer blir gjennomført?

Begrunnelse

Det foreligger et ønske fra Domstolsadministrasjonen om å samlokalisere flere tingretter, blant annet å slå sammen Tingretten på Notodden med Tingretten i Skien. Jeg registrerer at dette har medført bekymring og usikkerhet rundt Tingrettens framtid på Notodden.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Domstoladministrasjonen har tatt til orde for endringer i domstolstrukturen for å møte samfunnets krav til kvalitet, effektivitet og robusthet for landets domstoler.
Jeg er enig i at det er viktig å sikre befolkningen et best mulig domstoltilbud. Domstoladministrasjonen har sondert hvilke tingretter som var positive til sammenslåing med nærliggende tingretter, og de innhentet i den forbindelse domstolledernes syn på dette. På bakgrunn av tilbakemeldingene har Domstoladministrasjonen blant annet sett nærmere på mulig sammenslåing av Notodden og Skien tingrett. For å ha en inkluderende prosess etter innhenting av domstolledernes synspunkter, arrangerte Domstoladministrasjonen høsten 2014 informasjonsmøter hvor domstolene, lokal- og regionalpolitiske aktører og profesjonelle brukere tilknyttet de berørte domstolene var invitert.
Saken er nå til behandling i departementet. Dersom det blir aktuelt å gå videre med sammenslåinger vil dette bli lagt frem for Stortinget.