Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:856 (2014-2015)
Innlevert: 10.04.2015
Sendt: 13.04.2015
Besvart: 24.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Når vil anbudet på ferjestrekningen E39 Mortavika - Arsvågen og E39 Halhjem - Sandvikvåg bli utlyst og fra hvilken dato kan det ventes at det nye anbudet trer i kraft?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Gjeldende kontrakt for de to sambanda går ut 2016. For å få bedre tid til å planlegge konkurranse for en ny, langsiktig kontrakt er gjeldende tilbud lyst ut for ett år.
Det arbeides for tida med å fastsette konkurransegrunnlaget for en ny, langsiktig kontrakt. Utlysing av konkurransen ventes seinest i tredje kvartal i år, med oppstart av ny kontraktsperiode fra 1. januar 2018.