Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:857 (2014-2015)
Innlevert: 10.04.2015
Sendt: 13.04.2015
Besvart: 22.04.2015 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor mye er innkrevd i engangsavgifter på personbiler hvert av de siste 10 årene, og hvor mye utgjør dette i snitt per bil for hvert av årene?

Begrunnelse

Det bes om tall med sammenlignbar kroneverdi. I tillegg bes det om at det i oversikten presenteres informasjon både med og uten elbiler/nullutslippsbiler.