Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:885 (2014-2015)
Innlevert: 17.04.2015
Sendt: 20.04.2015
Besvart: 23.04.2015 av statsminister Erna Solberg

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Vil Norge ta initiativ overfor EU om å utvide det geografiske operasjonsområdet for Triton, bedre kapasiteten og utvide mandatet for operasjonen til å tydelig omfatte redning av båtflyktninger?

Begrunnelse

Flyktningkatastrofen i Middelhavet skjer på Schengen sin yttergrense utenfor kysten av søreuropeiske land som Italia, Hellas og Malta. I fjor krysset 219.999 flyktninger Middelhavet, minst 3.500 mennesker mistet livet, men flere menneskerettighets- og flyktningorganisasjoner tror det reelle tallet er opp mot 10 000. Så langt i 2015 har det kommet 15.000 flyktninger.
Tirsdag 14.april meldte Redd Barna at mer enn 400 flyktninger antakelig har omkommet etter et skipsforlis utenfor Libya. Om disse blir bekreftet døde, har 900 druknet så langt i år. Det er flere enn på samme tid i fjor.
Etter å ha reddet om lag 100 000 båtflyktninger avsluttet italienske styresmakter «Mare Nostrum»-operasjonen i 2014. EU startet deretter en ny operasjon, kalt «Triton», som har mindre mannskap, budsjett, og dekker et mindre område enn «Mare Nostrum»-operasjonen gjorde. Flere ganger har norske skip bidratt til å redde et stort antall flyktninger som har forlist i Middelhavet.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Regjeringen er bekymret for den alvorlige situasjonen rundt Middelhavet. Regjeringen har derfor bestemt at Norge stiller i Frontex sin fellesoperasjon Triton med et fartøy og mannskap for å bidra til å avhjelpe situasjonen så snart som mulig. Skipet vil være bemannet med sivilt personell, samt personell fra justis- og forsvarssektoren. Operasjonen skal i første omgang vare i seks måneder. Fra norsk side har det vært viktig å tilby hjelp og assistanse som samsvarer med Frontex sitt behov og vi er derfor i løpende dialog med EU. Jeg har overfor EU også ønsket velkommen nye tiltak for å avhjelpe situasjonen. EUs innenriks- og utenriksministre ble mandag 20. april enige om akutte tiltak i en tipunktsplan. Ett av tiltakene er å styrke Triton, både finansielt og med utstyr. Det er også tatt initiativ til å utvide det operasjonelle området til Triton. Jeg og regjeringen følger utviklingen tett og vil se hvorledes vi kan bidra ytterligere.
Jeg har i brev av 22. april anmodet Stortingets Presidentskap om å få holde en redegjørelse om situasjonen i Middelhavet og den humanitære krisen i Syria og Irak. Redegjørelsen vil blant annet gå grundigere inn i de temaene som er omhandlet i dette svaret.