Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:906 (2014-2015)
Innlevert: 24.04.2015
Sendt: 27.04.2015
Besvart: 04.05.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hvordan vil landbruksministeren bedre konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet, og når fremmes en lov om god handelsskikk?

Begrunnelse

Konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet er ikke blitt bedre de to siste årene. NRK Brennpunkt påpekte nå nylig at det ser ut til at forbrukerne ikke nyter godt av at leverandører leverer mat rimeligere. I samme program hevder landbruksministeren at et utkast til lov om god handelsskikk ikke ligger i skuffen. Hvor ligger den da? På sikt er det lite nyttig at regjeringen bare påpeker at forholdene er uakseptable. Det bør tas politiske grep som bedrer situasjonen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg kan forsikre representanten Storberget om at regjeringen jobber målrettet med disse problemstillingene, og vil komme tilbake til Stortinget om ulike spørsmål når regjeringen har konkludert på hvilke tiltak vi vil anbefale for å bedre konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet.