Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:987 (2014-2015)
Innlevert: 15.05.2015
Sendt: 18.05.2015
Besvart: 22.05.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er mye uro i mange deler av landet rundt organiseringen av Fiskeridirektoratet. Særlig gjelder det spørsmålet om hvor mange og hvor regionskontorene skal lokaliseres. Egersund er en stor og viktig fiskerihavn og det er naturlig at regionskontoret her ikke avvikles. Høyres ordfører har også engasjert seg i saken.
Kan statsråden bekrefte at regionskontoret i Egersund vil bestå?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Jeg har nå besluttet at antall regioner under Fiskeridirektoratet reduseres fra syv til fem. For meg har det vært avgjørende å få en balanse mellom distriktspolitiske hensyn og få en organisering som sikrer kompetansen og gode fagmiljøer i Fiskeridirektoratet sentralt og regionalt. Avgjørelsen er tatt etter grundige vurderinger.
Den nye regionstrukturen vil bli som følger:

-Region Nord vil bestå av tidligere regioner Finnmark og Troms med regionkontor i Tromsø.
-Region Nordland beholdes uendret med regionkontor i Bodø.
-Region Midt vil bestå av tidligere regioner Trøndelag og Møre og Romsdal med regionkontor i Ålesund.
-Region Vest beholdes uendret med regionkontor i Måløy.
-Region Sør beholdes uendret med regionkontor i Egersund.

De tidligere regionkontorene i Vadsø og Trondheim videreføres som fiskerikontor.
Færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre likebehandling. Det er viktig at direktoratet er tett på næringen. Fiskeridirektoratet er allerede en desentralisert organisasjon med plasseringer utenfor de store befolkningssentra. Dette prinsippet vil bestå. Samtidig er det nødvendig å tilpasse organisasjonen til oppgavene. Tilsyns- og kontrollarbeidet har over tid utviklet seg på en måte som øker behovet for spesialisering og brede kompetansemiljøer.
Tidspunktet for iverksettelse av ny regionsstruktur vil bli bestemt av fiskeridirektøren.