Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1001 (2014-2015)
Innlevert: 20.05.2015
Sendt: 20.05.2015
Besvart: 28.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Vil regjeringen sette et mål for hvor mye av fosforet i organisk avfall som skal føres tilbake til landbruket?

Begrunnelse

Store deler av den industrielle matproduksjonen internasjonalt er i dag basert på bruk av mineralgjødsel. Denne gjødselen er laget fra fosforholdig fosfatstein. Sakte, men sikkert, går verdens tilgjengelige reserver av fosfatstein tomme. Verdens industrielle matproduksjon slik den fungerer i dag lever derfor på lånt tid.
Det er ikke et alternativ i framtiden å være avhengig av mineralgjødsel. Derimot må fosforet som allerede er i omløp forvaltes bedre. Å resirkulere fosforet som allerede er i omløp er den beste strategien for at reservene som allerede finnes skal vare lengst mulig. Forskning viser at det også vil være den beste støtten til verdens fattige bønder. En rapport utgitt i 2014 av Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Støttekomiteen for Vest-Sahara trekker fram forskningen som fastslår at 80 % av alt fosforet som tas ut av fosfatsteinreservene forsvinner ut i elver og hav fra åkrene. Rapporten hevder også at det ikke finnes en helhetlig strategi på fosforspørsmålet i Norge. Sverige har siden 2005 hatt et nasjonalt miljømål om at minst 60 % av fosforet i avløpsvann skal føres tilbake til produktiv jord innen 2015. Liknende mål ser ikke ut til å ha blitt satt i Norge.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Departementet bad i brev av 17. oktober 2014 Miljødirektoratet gå i dialog med Norsk Vann, Avfall Norge, Vannforsk og Avfallsforsk og eventuelle andre berørte for å diskutere etablering av en fosforplattform i Norge. Departementet ønsket både en vurdering av behovet for en slik plattform og hva som eventuelt bør være de viktigste aktivitetene.
Jeg mottok nylig en rapport med svar på oppdraget og jeg vil fremover vurdere hvordan vi skal arbeide videre for å sikre god ressursutnyttelse av fosfor.