Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1002 (2014-2015)
Innlevert: 20.05.2015
Sendt: 20.05.2015
Besvart: 28.05.2015 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil utenriksministeren bidra til at Norge blir hovedgjesteland på Bokmessen i Frankfurt l 2019?

Begrunnelse

Island og Finland har nylig vært hovedgjesteland på Bokmessen i Frankfurt med svært gode resultater både for litteratur og reiseliv. Bokmessen får besøk av 10 000 journalister fra 100 land og er viktig for et lands synlighet og omdømme.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg viser til svar fra kulturministeren på skriftlig spørsmål nr. 1003 vedrørende Norge som hovedgjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019.
NORLA har tatt initiativ til å søke om at Norge skal være gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019. Kulturdepartementet behandler denne saken i samråd med berørte departementer.