Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1004 (2014-2015)
Innlevert: 20.05.2015
Sendt: 21.05.2015
Besvart: 26.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden i lys av forholdene ved fengselet og dens nåværende beliggenhet, ta initiativ til en mulighetsstudie om alternativ bruk av fengselslokalene og en flytting av Oslo fengsel?

Begrunnelse

Oslo fengsel avdeling A og B ligger i friområdet Fengselsparken mellom Grønland/Gamlebyen og Tøyen i Oslo. Da fengselet ble bygget lå det utenfor byen, men i dag ligger det midt i tettbebygde Oslo. Fengselet tar opp store arealer og ligger i et bolig- og næringsområde i en tett bydel som ikke har store friområder i dag. I fengselet er det oppdaget sopp og råte, og det vil koste minst 100 millioner å få fjernet soppen og rehabilitert fengselet. Samtidig har fengselet vært en sikkerhetsrisiko i et boligområde der det har vært flere forsøk på å kaste ting inn eller rope beskjeder inn i fengselet. Avdeling A er bevaringsverdig men vil kunne benyttes til andre formål.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har fått i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for straffegjennomføringskapasitet på Østlandet. Utredningen omfatter fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. Denne utredningen omfatter også en vurdering av Oslo fengsel, og hvorvidt fengselet skal rehabiliteres/beholdes eller eventuelt legges ned og erstattes.
KDI er i ferd med å avslutte utredningen. Når rapporten er levert vil den bli kvalitetssikret iht. regelverket for store statlige investeringer (KS1). Jeg vil komme tilbake til saken på egnet måte når prosessen er gjennomført.