Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1053 (2014-2015)
Innlevert: 01.06.2015
Sendt: 02.06.2015
Besvart: 10.06.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hvor mange nye kommuner har innført eiendomsskatt på boliger i 2013 og i 2014, og hvor mange kommuner har innført eller planlegger å innføre eiendomsskatt på boliger i 2015?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: