Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1125 (2014-2015)
Innlevert: 12.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): For å sikre like konkurransevilkår mellom norske og svenske bedrifter er regelverket nettopp endret, slik at oljeraffinerier unntas for sertifikatplikt i elsertifikatordningen.
Vil dette unntaket også gjøres gjeldende for eventuelle hydrogenproduksjoner?

Begrunnelse

I Berlevåg kommune er det under utvikling et prosjekt som går ut på å produsere hydrogen på innestengt vindkraft. For videreutviklingen av prosjektet vil det være viktig å få avklart rammebetingelsene, herunder sertifikatplikt.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Elsertifikatordningen finansieres av strømbrukerne, men det er visse unntak i henhold til elsertifikatloven. Kraftforbruk ved framstilling av hydrogen må falle inn under unntaksbestemmelsene dersom det ikke skal omfattes av elsertifikatplikt.
Det viktigste unntaket er at forbruk som har fullt fritak for elavgift også har fritak for elsertifikatplikten. Virksomheter som faller innenfor SSBs næringskoder 17.1, 20.1, 24.1 og 24.4 har normalt fritak for elavgift, men kan søke om unntak dersom dette ikke er tilfelle. I tillegg ble det ved Stortingets behandling av forslag til endring i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) lagt til grunn at raffinerier ved søknad skal unntas for elsertifikatplikten.